ترس از خدا یا امید به خدا ؟

همیشه میگن از خدا بترس و حیا کن و یا از خدا میترسم و عبارت های اینچنینی. و در موارد دیگه امیدت به خدا باشه و امید داشته باش با گوشمون مانوس شده است .

اما باید گفت : کى از صفات خوب مؤمنان که در قرآن به آن در جاهاى متعددى اشاره شده است صفت «خوف و رجاء» است به این معنى که مؤمنان در عین ترس از عظمت خداوند امید به رحمت او نیز دارند .
غلبه خوف بر امید ، انسان را به یأس و سستى مى کشاند و غلبه رجاء و طمع انسان را به غرور و غفلت وامى دارد و این هر دو دشمن حرکت تکاملى انسان در مسیر او به سوى خدا است . از این روست که در آیه 16 سوره سجده به داشتن هر دو صفت خوف و رجاء اشاره شده است .
«تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقْنَـهُمْ یُنفِقُونَ ;(سجده ،16) پهلوهاى شان از بسترها در دل شب دور مى شوند ]بپا مى خیزند و رو به درگاه خدا مى آورند[ پروردگار خود را با بیم و امید مى خوانند و از آن چه به آن ها روزى داده ایم ، انفاق مى کنند .»

بنابر این ما همانطور که می گوییم خداوند بخشنده است وگناهان کثیر ما را با کارهای نیک اندکمان می بخشد به موقعش مو را هم از ماست بیرون می آورد یعنی تمام اعمال یک مومن در زیر ذره بین الهی قرار دارد .وما باید برای بهتر انجام دادن وظیفه بندگی به هردو صفت خدا توجه داشته باشیم .واز طرفی که شوق بدرگاهش همیشه در دلهامان می باشد ترس از عظمت وعذاب الهی هم ما را باید از انجام معاصی روزانه دور گرداند .

/ 0 نظر / 27 بازدید